D-SR Toolbox for MATLAB

 

Installering av D-SR Toolbox for MATLAB

  1. Opprett en katalog med navn, d-sr
  2. Benytt Winzip/Winrar og ekstraher innholdet av d-sr.zip (d-sr.rar) til senne katalogen.
  3. Sett path i matlab til d-sr katalogen

Bruk av DSR

En diskret tilstandsrommodell kan enkelt beregnes i MATLAB kommandovinduet som følger:

[A,B,D,E,C,F,x0]=dsr(Y,U,L)

 

"Med DSR får du modellen servert på et fat"

Illustration